Ασκύφου, Χανιά στην Κρήτη…


“За темным синим морем лежит остров, называемый Крит, – богатая и прекрасная земля, омывающаяся волнами с каждой стороны, густонаселенная и обладающая девяноста городами.” (Гомер, «Одиссея»)


“Μια χώρα, η Κρήτη, μέσα βρίσκεται στο πέλαο το κρασάτο, περίσσια πλούσια, θαλασσόζωστη, πανώρια· πολιτείες έχει ενενήντα· μύριοι, αρίφνητοι ζουν πάνω άνθρωποι, κι είναι πολλές οι γλώσσες τους, ανάκατες.” (Όμηρος,”Οδύσσεια”)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s